Hva skjer med tillitsreformen i offentlig sektor

Den 29. november, fra kl. 12.00 til 15.45, arrangerer Kommunal- og distrikstdepartementet seminar om tillitsreformen i offentlig sektor på Sentralen i Oslo.

Den 29. november, fra kl. 12.00 til 15.45, arrangerer Kommunal- og distrikstdepartementet et seminar om tillitsreformen i offentlig sektor på Sentralen i Oslo.

Målet med seminaret er å dele erfaringer og praktiske eksempler som viser hvordan arbeidet med tillitsreformen kan gjennomføres.

Politisk ledelse vil gi en presentasjon av arbeidet med tillitsreformen det siste året, og hva som er planene fremover. Deltakerne vil gis mulighet for å komme med innspill.

Foreløpig program:

  • Videohilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre        
  • Innlegg fra statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet              
  • Tillitsreform og erfaringer og råd frå Danmark ved Tina Øllgaard Bentzen (Roskilde universitet)
  • Tillitsreform og erfaringer frå norske kommuner ved Marte Winvold (Universitetet i Oslo)
  • Tillitsreform og erfaringer fra Udir og Bufdir ved Hege Nilssen (Bufdir)
  • Tillitsreform og partssamarbeid i NAV ved Hans Christian Holte og Unni Sorter (NAV og AVYO)
  • Tillit og ansvar i heltidskulturarbeidet – erfaringer og resultater fra Ringerike kommune- Ringerike kommune ved Kristin Eriksen Akre Hansen og hovedtillitsvalt i Fagforundet Ole Johan J. Mala
  • Korleis jobbe med tillitsarbeid i egen virksomhet, praktiske verktøy fra Statens arbeidsgivarportal ved Vibeke Johnsen og Christina Volen (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
  • Tillitsreform og brukerdrevet innovasjon ved Benedicte Wildhagen, Maja Brita Hauan (DOGA)

Målgruppen for arrangementet er ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i offentlig sektor. 

Seminaret er fulltegnet for fysisk deltakelse. Du er velkommen til å delta digitalt.

Påmelding