Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Det skal mye til før skolene og institusjonene stenger helt ned igjen, men økningen i smitte de siste ukene gjør at vi alle må være ekstra påpasselige fremover.

Skoler og barnehager

Trafikklysmodellen for barnehager og skoler skal gjøre det enklere å skalere tiltakene hvis smittesituasjonen endres. Alle skoler er på gult tiltaksnivå, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt.

Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Smittevern setter noen begrensninger for studentene. Det kommer til å bli noe mer nettbasert undervisning enn vanlig.

Ansatte og studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet.

Institusjonene har selv ansvaret for å lage sine egne smittevernveiledere, tilpasset ulike studiesteder, studieprogram og forskningsaktiviteter, og de må oppdateres ved behov.

Flere nyheter