Hjelp til de mest sårbare

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

FN har anslått at nesten 170 millioner mennesker vil ha behov for humanitær hjelp i 2020.

En ansatt i Verdens matvareprogram (WFP) laster beskyttelsesutstyr inn på et fly som skal til Somalia. Foto: Jama Hassan, WFP
En ansatt i Verdens matvareprogram (WFP) laster beskyttelsesutstyr inn på et fly som skal til Somalia. Foto: Jama Hassan, WFP

Koronapandemien forverrer en allerede vanskelig situasjon for befolkningen i land og områder som er rammet av humanitære kriser. Flyktninger og de som er fordrevet innenfor sine egne land er svært utsatt for smitte. Samtidig trenger de fortsatt beskyttelse, husly, mat, vann og grunnleggende helsetjenester.

Norge har derfor satt av mer penger, utført tidlige utbetalinger og gitt større handlingsrom til de humanitære organisasjonene, slik at de bedre kan respondere på de direkte og indirekte konsekvensene av pandemien.

Humanitær innsats

Norge har i 2020 et samlet humanitært budsjett på drøyt 5,5 milliarder kroner. Dette gjør oss i stand til å bidra til å avhjelpe nød og krise i en rekke land.

Regjeringen inngikk nylig avtaler om strategiske partnerskap med Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Caritas Norge. Avtalene, som løper over fire år, har totalt en øvre ramme på 1,7 milliarder. Avtalene gir de humanitære organisasjonene forutsigbare og fleksible rammer. Det vil bidra til bedre respons på de mange langvarige og komplekse krisene vi har i verden i dag, ikke minst til å håndtere koronapandemien. 

Norge er en av de største bidragsyterne til FNs nødhjelpsfond (Cerf). Fondet sikrer at hjelpen kommer raskt fram i akutte humanitære kriser, og at underfinansierte kriser får sårt tiltrengte midler. 11. februar utbetalte Norge 420 millioner kroner til Cerf. Bidraget er en del av en fireårig avtale mellom Norge og Cerf på nesten 1,7 milliarder kroner.

Norge har så langt bidratt med til sammen 100 millioner kroner i øremerket støtte til FNs globale humanitære covid-19-responsplan.

Norge har også bidratt med 30 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsens covid-19-apeller. 

Gjennom det strategiske partnerskapet med Kirkens Nødhjelp har Norge gitt 14 millioner kroner i ekstra midler til covid-19-respons i ti utsatte land. 

På grunn av desperat mangel på helsepersonell, sendte Norge et medisinsk team med 16 leger og sykepleiere til den hardt rammede Lombardia-regionen i Italia. I fire uker skal teamet bistå og avlaste italienske helsearbeidere.