Barne- og likestillingsdepartementet (2016–)

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Navnet Barne- og likestillingsdepartementet ble tatt i bruk igjen 1. april 2016, ved at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets navn ble endret og ansvaret for integreringssakene ble overført til statsråden for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.  Hovedtyngden av Barne- og likestillingsdepartementet saksområde har linjer tilbake via Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet av 2006, Barne- og familiedepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet av 1990 og Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Familie og forbrukerdepartementet av 1956.

Regjeringspolitikere