Moderniseringsdepartementet (2004–2006)

Navnet Moderniseringsdepartementet ble tatt i bruk 1. oktober 2004, ved at Arbeids- og administrasjonsdepartementet fikk nytt navn. Moderniseringsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Arbeids- og administrasjonsdepartementet,  Planleggings- og samordningsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 1990, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 2006 ble Moderniseringsdepartementets navn endret til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Regjeringspolitikere