Provianteringsdepartementet (1916–1922)

Provianteringsdepartementet ble opprettet 26. august 1916, ved at forsynings- og rasjoneringssakene ble overført fra Landbruksdepartementet. Dette skjedde på grunn av forsyningssituasjonen under første verdenskrig. Provianteringsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Landbruksdepartementet, Indredepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 4. Departement (handels- og tollsaker) som ble opprettet 2. mars 1814. 25. april 1919 ble fiskeriforsyningssaker overført fra Provianteringsdepartementet til Handelsdepartementet, og Statens fettdirektorat og Statens hvalfangstkontor overført til Industriforsyningsdepartementet. 30. april 1920 ble Statens brenselsstyre overført til Provianteringsdepartementet fra det nedlagte Industriforsyningsdepartementet. 31. oktober 1922 ble Provianteringsdepartementet nedlagt, ved at prisreguleringssaker ble overført til Sosialdepartementet og øvrige saker til Landbruksdepartementet.

Regjeringspolitikere