– Et lite spadetak med stor betydning

Manuset under kan avvike fra faktisk fremføring.

Gratulerer med dagen.

Et lite spadetak med stor betydning. Det er det vi er samla for i dag.

Når vi går i gang med bygginga av nye Aker sykehus har vi blikket retta mot framtida.

Mot framtidas arbeidsplass for fagfolka våre, og mot fremragende behandling for pasienter.

Det er en drøy uke siden jeg presenterte Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som peker retning for åra som kommer. Det er store utfordringer for vår felles helsetjeneste, og vi har et stort arbeid foran oss. Målet er at alle skal få helsehjelp etter behov, uavhengig av bosted og inntekt. Da må vi bygge nye sykehus, men også gjøre som meldinga sier, samhandle og samarbeide.

Nye organiseringsformer, og nye, smartere måter å jobbe på.

Det vil komme nye helse- og samhandlingsplaner før det nye sykehuset åpner. Og nye helseministre. Det er vanskelig å spå om framtida, men det er ingen tvil om at Aker sykehus vil legge til rette for en god samhandling for framtidas helsetjenester.

Og det er fint å tenke på. At når verden er urolig, så samles vi her for å markere byggestart til et nytt sykehus, og planlegger godt for framtida og de kommende generasjoners helsetilbud. Tenk på hvilke muligheter vi vil få her på Aker.

Innafor somatikk, innafor psykisk helsevern for voksne og barn og innafor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Tenk hvilke muligheter fagfolka våre får til å utføre jobben sin i lokaler som har topp moderne og bærekraftige arbeidsomgivelser.

Når jeg stiller høye krav til helseregionene og til sykehusa, så er det fordi hva jeg veit hva de kan få til. Og jeg veit hvilke fordeler vi får av å samle kompetanse og ressurser.

Vi er i gang med byggingen av sikkerhetspsykiatri på Ila, nytt på Gaustad, og den nye storbylegevakta er her, i umiddelbar nærhet.

I Oslo går vi nå fra gamle og spredte lokaler, til topp moderne, samla funksjoner som gir fagfolka de aller beste mulighetene til å bruke sin kompetanse. Som gir muligheter for forskning og utdanning i verdensklasse. Og som gir en stadig økende Oslo-befolkning best mulig behandling i lang tid framover.

I dag er en milepæl. For dagens Oslo-borgere, og for alle som kommer etter oss.

Jeg gleder meg til å følge arbeidet framover og ønsker Helse Sør-Øst og alle involverte masse lykke til med det store arbeidet – til det beste for vår felles helsetjeneste.

Takk for oppmerksomheten.