1 450 millioner kroner på konto til norske bønder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Denne uka har norske bønder fått utbetalt til sammen 1 450 millioner kroner for å kompensere for inntektssvikten i 2022.

Jordbruket har opplevd en betydelig kostnadsvekst på viktige innsatsfaktorer. I årets jordbruksoppgjør ble et samlet jordbruk og staten enige om ekstraordinære utbetalinger av produksjonstilskudd allerede i 2022. Denne uka er det derfor utbetalt om lag 1 450 millioner kroner. Første utbetaling på 727 millioner kroner kom 6. september. 723 millioner kroner sendes til utbetaling i dag.

– Matproduksjon og matberedskap er en prioritert oppgave for denne regjeringen, særlig når vi står i en krevende tid – både nasjonalt og globalt. Vi har sett en kostnadsvekst uten sidestykke, og det har vært avgjørende å bistå jordbruket økonomisk for å opprettholde matproduksjonen her i landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Innhøsting av salat.
Denne uka har norske bønder fått utbetalt til sammen 1 450 millioner kroner for å kompensere for inntektssvikten i 2022. Foto: Torbjørn Tandberg