16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruksdirektoratet tildeler en million kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier. Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader.

– Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Jeg har forventninger til at disse kommunene på den måten bidrar til å redusere nedbygging av dyrka mark, og at de kan være eksempler for andre kommuner, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Vi viderefører ordningen slik at det blir mulig for flere kommuner neste år, legger hun til.

Stort utbyggingspress

Søknader som ble prioritert ved årets tildeling er kommuner hvor utbyggingspresset er stort, og kommuner som snart skal rullere kommuneplanen. Ved søknadsfristens utløp var det 47 søknader fra til sammen 54 kommuner, noen søknader omfatter flere kommuner.

Kommunene som får tilskudd:

  • Follo (Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås)
  • Gran (Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal)
  • Ål
  • Melhus
  • Ørsta
  • Østre Toten
  • Ringsaker
  • Bærum
  • Vestvågøy

Jordvernmålet er strammet inn

Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 dekar, målet skal nås innen 2025. Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert jordvernstrategi i 2021.

Gårdsvei. Vold i Råde, Østfold.
Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO