Kommuneproposisjonen 2017:

300 millioner kroner til Opptrappingsplanen for rusfeltet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen varsler at 300 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2017 skal være knyttet til opptrappingsplanen for rusfeltet. Økningen skal styrke kommunenes tilbud til personer med rusproblemer.

– Regjeringen har startet et historisk løft for rusfeltet med en forpliktende opptrappingsplan. Nå følger vi opp planen med å styrke innsatsen i kommunene med 300 millioner kroner i 2017. Det er i kommunene det er størst behov for å styrke tilbudet. For å lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, trenger vi gode tjenester i brukernes nærmiljø, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høsten 2015 la regjeringen fram en opptrappingsplan for rusfeltet som en egen proposisjon. Opptrappingsplanen har en ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Målet er å bidra til økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Det er størst behov for å styrke tilbudet i kommunene, og hovedinnsatsen i opptrappingsplanen er derfor rettet mot kommunesektoren.

Les mer om kommuneproposisjonen 2017