40 nye forskningsprosjekter om klima og miljø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forskningsrådet har besluttet å støtte 40 nye forskningsprosjekter med 474 millioner kroner i 2023. Prosjektene skal gi kunnskap om hvordan samfunn, natur og miljø skal tilpasse seg klimaendringene.

– Vi trenger bedre kunnskap om klima- og naturkrisen, klimapolitikk i inn- og utland samt hvordan vi best skal håndtere konsekvensene av et klima i rask forandring. Vi trenger derfor gode og aktive forskningsmiljøer innenfor klima og miljø som bidrar til at Norge ligger framme i utviklingen av innovasjon og vitenskap, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

I tillegg til Klima- og miljødepartementet, er Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet med på finansieringen av forskningsprosjekter innenfor klima og miljø.

– Forskningsbasert kunnskap er helt nødvendig for at vi greier å omstille oss. Samtidig vet vi at land som går foran i innovasjonsløypa og tar kunnskap i bruk, vil komme styrket ut på den andre siden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Arbeidsliv og natur

Ett av prosjektene som nå får finansiering er ved Institutt for samfunnsforskning som sammen med partnere i Storbritannia og USA skal undersøke hvordan grønn omstilling påvirker arbeidsmarkedet i Norge, og undersøke hva som fungerer best for å oppnå innovasjon og endring.

Flyreiser står for en stor del av klimagassutslippene. Forskere ved CICERO, Nord universitet og Lunds universitet skal undersøke hvordan vi kan redusere behovet for flyreiser, uten at det går ut over arbeid eller relasjoner.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) får støtte til å sammen med en rekke partnere undersøke mulighetene for å restaurere torvområder, hvilken effekt det kan ha for klimagassopptak og biologisk mangfold, og hvilke muligheter det kan åpne for nye arbeidsplasser og nye næringer rundt i landet.

Maritime Zero 2050 er en satsing som skal utvikle nullutslippsløsninger for store skip som går over lengre strekninger. Tre prosjekter har fått 36 millioner kroner til bærekraftige innovasjoner og ny teknologi og løsninger som egner seg for fartøysegmenter og seilingsdistanser, som ikke allerede har tilgjengelig nullutslippsløsninger.

 

DISSE PROSJEKTENE FÅR STØTTE (Forskerprosjekt):

Tema

Organisasjon 

Prosjekt 

Innstilt beløp - inntil  (1000 kr) 

Fylke 

Nullutslipps-samfunnet

CICERO Senter for klimaforskning

Flying less and well-being. Engaging Norwegians in reducing the flight intensity of social practices.

12000

Oslo

 

CICERO Senter for klimaforskning

Governing under turbulence: The European Green Deal and implications for Norway

12000

Oslo

 

CICERO Senter for klimaforskning

Tracking risks in future emissions, climate and technological assumptions

11991

Oslo

 

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (Idrettshøgskolen)

From climate knowledge to climate action in sport

12000

Oslo

 

Universitetet i Oslo

Accelerating Climate Action and the State: Getting to Net Zero (ACCELZ)

12000

Oslo

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Nature-based solutions for end use of degraded peat – impacts on climate, biodiversity and policy (PEATWAY)

11965

Trøndelag

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

CLIMATE RIGHTS: Designing Visual Evidence for Climate Cases

8921

Trøndelag

Det grønne skiftet

CICERO Senter for klimaforskning

Norway in the European green transition - Strategies and policy measures combining cost-effective emission reduction with high acceptability

12000

Oslo

 

Institutt for samfunnsforskning

Greening the economy- Facilitating Innovation, Economics and Labour Demand

12000

Oslo

 

Statistisk sentralbyrå

The green transition: Instrument design, employment and long-lived capital

7063

 

 

Kompetanse– og samarbeidsprosjekter:

Tema

Organisasjon 

Prosjekt 

Innstilt beløp - inntil (1000 kr) 

Fylke 

Areal-press

Stiftelsen Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning

Building Resilient Blue Places? The importance of Equity and Blue Space in Assembling a Blue Economy in the context of Climate Change

14000

Oslo

 

Universitetet I Bergen (UiB)

Adaptive co-management to enhance biocultural diversity and sustainable development in coastal communities

13762

Vestland

 

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Developing flexible instruments for mixed fisheries

12975

Vestland

 

NORCE

Return of the otter: Aggravation of human-wildlife conflicts and potential for mitigation strategies for coastal areas under pressure

13999

Vestland

 

Stiftelsen Telemarksforskning

Sustainable COASTal RECreation – the role and potential of voluntary organizations and civic engagement in coastal areas under pressure

8453

Vestfold og Telemark

 

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Sustainable management of coastal areas: Salmon farm locations and environmental status

8851

Oslo

Hav og maritimt (skipsfart)

NORCE

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels

12000

Vestland

 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Nuclear Propulsion of Merchant Ships 1

10025

Trøndelag

 

Corvus Energy AS

Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility

  13900 

Vestland

Sirkulær økonomi

CICERO Senter for klimaforskning

Enabling transition to circular economic consumer practices for e-products in Norway

13731

Oslo

 

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow

14628

Troms og Finnmark

 

Nofima

Recyclable food contact packaging based on recycled fiber and removable barrier

9247

Troms og Finnmark

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

1-2-TRE-STEG: Steps towards circularity in wood-based building

14900

Trøndelag

Miljøgifter og forurensing

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Protecting agricultural lands from plastic pollution

13996

Oslo

 

Veterinærinstituttet

Progress to environmentally safer rodenticides

11154

Viken

 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Agricultural mitigation measures and the value of water quality improvements

11907

Viken

 

Veterinærinstituttet

Could fungi be Dr. Jekyll and Mr. Hyde in the plastic litter problem?

11384

Viken

Nullutslipps-samfunn

CICERO Senter for klimaforskning

Flying less and well-being. Engaging Norwegians in reducing the flight intensity of social practices.

12000

Oslo

 

CICERO Senter for klimaforskning

Governing under turbulence: The European Green Deal and implications for Norway

 

12000

Oslo

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige institutt (NTNU)

CLIMATE RIGHTS: Designing Visual Evidence for Climate Cases

8921

Trøndelag

 

CICERO Senter for klimaforskning

TRACKING RISKS IN FUTURE EMISSIONS, CLIMATE AND TECHNOLOGICAL ASSUMPTIONS

11991

Oslo

 

Universitetet i Oslo (UiO)

Accelerating Climate Action and the State: Getting to Net Zero (ACCELZ)

 

12000

Oslo

 

Norges idrettshøgskole
(NIH)

From climate knowledge to climate action in sport

12000

Oslo

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

Nature-based solutions for end use of degraded peat – impacts on climate, biodiversity and policy (PEATWAY)

 

11965

Trøndelag

Økonomiske problemstil-linger knyttet til det grønne skiftet

CICERO Senter for klimaforskning

Norway in the European green transition - Strategies and policy measures combining cost-effective emission reduction with high acceptability

12000

Oslo

 

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Greening the economy- Facilitating Innovation, Economics and Labour Demand

12000

Oslo

 

Statistisk sentralbyrå

The green transition: Instrument design, employment and long-lived capital

7063

Oslo

Antimikrobiell resistens

NORCE

Impact of administered drug use on development of environmental antibiotic resistance genes and risk for human exposure

16000

Vestland

 

Veterinærinstituttet

Interventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania

15000

Viken

 

Høgskolen i Innandet

OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective

15969

Innlandet