Et bedre Mattilsyn

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil forenkle organiseringen av Mattilsynet fra tre nivåer til to nivåer, slik at dagens distriktskontor og regionkontor slås sammen til ett nivå.

Mattilsynet logo 

Hovedkontoret skal overta all behandling av klager, som i dag ligger hos hvert av de åtte regionkontorene.

- Vi ønsker å bruke mindre ressurser på administrasjon og mer på tilsynsvirksomhet. Ikke minst gjelder det gjelder tilsyn med dyrevelferd, der jeg har bedt Mattilsynet gjøre mer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- I tillegg ønsker vi å ha et system for behandling av klager som sikrer lik behandling over hele landet. Vi har sett eksempler ulik praksis som følge av at klagebehandlingen er spredt over hele landet, sier Sylvi Listhaug.

En omlegging fra tre til to forvaltningsnivåer krever endring av matloven, og det er endringsforslag i loven som legger til rette for at Mattilsynet kan omorganiseres som nå sendes på høring med frist 11. august. Mattilsynet vil med grunnlag i denne arbeide videre med endringer i sin organisasjon.