Fastlegen skal ikke lenger henvise til abort

Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i abortforskriften som innebærer at fastleger ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner til sykehuset.

Fra 1. januar 2015 skal fastlegen ikke skrive under på abortbegjæringsskjemaet, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Legen skal fortsatt gi kvinnen informasjon og veiledning, gjennomføre kliniske undersøkelser, blant annet for å fastsette svangerskapets varighet. Det er fastlegen som skal sende kvinnens begjæring til sykehuset sammen med nødvendige medisinske opplysninger. Dersom svangerskapsavbruddet ikke kan utføres før utgangen av tolvte svangerskapsuke, skal fastlegen også sende en skriftlig utredning om de grunner kvinnen anfører for sitt ønske om abort.

- Regjeringen har ikke funnet grunn til å endre på forslaget som ble sendt på høring i juni, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har samtidig fastsatt endringer i fastlegeforskriften som presiserer at fastleger som har felleslister kan ha oppgavedeling for å dekke opp for ubesatte stillinger, avtalehjemler, ferie eller annet fravær eller av hensyn til kvaliteten på helsehjelpen. Ordningen med felleslister skal ikke åpne for at fastleger kan fordele oppgaver seg imellom av andre grunner, heller ikke samvittighetsgrunner.

Kommunens ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket er også tydeliggjort i forskriften.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Les forskriftsendringene og kongelig resolusjon:

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen