God behandling og godt personvern med nye lover

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

Regjeringen foreslår nye regler om bruk av helseopplysninger i pasientjournaler og helseregistre.

- Vi legger nå til rette for bruk av nye teknologiske løsninger på en måte som gir både bedre behandling og bedre person­vern. Det nye lovverket er tilpasset nye arbeidsformer og elektroniske prosesser. For at vi skal kunne skape pasientens helsetjeneste må dette være på plass, sier helse- og omsorgs­minister Bent Høie.

Dagens helseregisterlov endres nå til to lover: En pasientjournallov som omhandler helsepersonells bruk av helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp og en helseregisterlov om bruk av helse­opplysninger til forskning og statistikk.

Den nye pasientjournalloven åpner for at nødvendige opplysninger om en pasient gjøres tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av hvor pasienten tidligere har fått helsehjelp og hvordan sektoren er organisert. Det skal også åpnes mer opp for at helseinstitusjoner skal kunne samarbeide om pasientjournaler.

Den nye helseregisterloven skal gjøre det enklere å etablere helseregistre med frivillig deltagelse.

- Vi skal ha streng styring av hvem som skal få tilgang til helseopplysningene. Elektroniske sikkerhetsmekanismer kan ivareta dette på en god måte. Pasientene skal også selv kunne kontrollere hvem som har lest i journalen og helseregistrene. Alle som får tilgang til opplysningene har taushetsplikt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les forslaget til ny lov om pasientjournaler som er oversendt Stortinget

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter