Landbruks- og matministerens skriftlig svar på Dokument 8:12 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Else-May Botten, Arild Grande og Ingvild Kjerkol.

Om å lovfeste god handelsskikk for å sikre viktige forbrukerinteresser

Til toppen