Positiv utvikling for jordvernet

Omdisponeringstallet for dyrka jord etter plan- og bygningsloven og jordloven i 2013 er 5620 dekar. Dette er 14 prosent lavere enn endelige tall i 2012, og den laveste registrerte omdisponeringen av dyrka jord siden registreringen startet i 1976.

Omdisponeringstallet for dyrka jord etter plan- og bygningsloven og jordloven i 2013 er 5620 dekar. Dette er 14 prosent lavere enn endelige tall i 2012, og den laveste registrerte omdisponeringen av dyrka jord siden registreringen startet i 1976. 

- Dette viser at kommunene tar ansvar i planleggingen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Vi tar denne erfaringen med oss i arbeidet med en jordvernstrategi, sier Listhaug. 

Mest omdisponering av dyrka jord var det i fylkene Rogaland, Østfold og Sør-Trøndelag. 

Tallene for 2013 viser at nivået for omdisponert dyrka jord til andre formål enn landbruk nå for første gang ligger under 6000 dekar. Målet i "Meld.St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken" om at den årlige omdisponeringen skal begrenses til under 6000 dekar er dermed oppfylt for 2013.

Jordbrukslandskap
Omdisponeringstallet for dyrka jord etter plan- og bygningsloven og jordloven i 2013 er 14 prosent lavere enn endelige tall i 2012. (Foto: LMD)
Til toppen