Nye forskrifter fastsatt – ikke laksefiske i Tanavassdraget i 2024

Klima- og miljødepartementet har vedtatt å ikke åpne for laksefiske i 2024. Fisket etter andre arter vil bli videreført slik det har blitt praktisert de siste årene.

I midten av april sendte Klima- og miljødepartementet forslag om tre nye forskrifter for fisket i Tanavassdraget på høring. De tre forskriftene innfører de nye norsk-finske fiskereglene på norsk side. Fiskereglene ble undertegnet av Norge og Finland i desember 2023. I forslaget til nye fiskeforskrifter ble det blant annet foreslått ikke å åpne for laksefiske i Tanavassdraget i 2024. Vurderingen av muligheten for å åpne for laksefiske ble gjort etter den nye grunnregelen for laksefisket.

– Den nye grunnregelen sikrer at lokale rettighetshavere prioriteres når fisket kan åpnes, og de skal da også være med å fordele fangstkvotene. Stansen i laksefisket er likevel en stor belastning for den elvesamiske kulturen. Vi må ta inn over oss at hovedtyngden av fisket i Tanavassdraget i mange år fremover hovedsakelig vil måtte rettes mot andre arter enn laks og sjørøye, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

I løpet av høringen kom det inn 12 høringssvar. En stor del av disse var positive til forslaget, selv om det var delte meninger om det er forsvarlig å åpne for et begrenset laksefiske eller ikke. Laksebestandenes tilstand er ikke på det nivået som kreves for at det skal kunne åpnes for et begrenset laksefiske etter den nye grunnregelen. Derfor har Klima- og miljødepartementet vedtatt å ikke åpne for et laksefiske i Tanavassdraget 2024. De nye forskriftene omfatter også en videreføring av fisket etter andre arter enn laks og sjørøye slik det har blitt praktisert de siste årene. Det er også bedre tilrettelagt for at kunnskap om fisket kan videreføres gjennom fritak fra fiskereglene til undervisningsfiske eller til kulturelle arrangementer.

– Situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget er fortsatt veldig alvorlig, og det er ikke forsvarlig å åpne for et laksefiske i 2024. Elva er likevel ikke stengt selv om laksefisket er det. Det er mulig å fiske etter andre arter gjennom sesongen, både fra strand og båt. Jeg håper folk kommer seg ut i båtene og bruker elva til rekreasjon og som møteplass, sier klima- og miljøministeren.