Høring om nye fiskeforskrifter for Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fisket i de norske områdene av Tanavassdraget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2024

Vår ref.: 24/1422

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fisket i de norske områdene av Tanavassdraget. Forskriftene skal tre i kraft innen 9. mai 2024, om implementerer de norsk-finske fiskereglene for Tanavassdragets grenseelvstrekning på norsk område av Tanavassdraget. 

Forslaget innfører den nye grunnregelen for laksefiske på norsk side av Tanavassdraget, og gir en vurdering av muligheten for å åpne for et begrenset laksefiske basert på dagens bestandssituasjon.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan høringssvar, med referanse 24/1422, sendes til postmottak@kld.dep.no.

Frist for å sende høringssvar er torsdag 2. mai.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter, eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør

Julie Gjørtz Howden

seniorrådgiver

Deatnu Instituhtta
 
Finnmarkseiendommen
 
Karasjok Jeger- og fiskerforening
 
Karasjok kommune
 
Karasjok laksefiskesone
 
Karasjok stangfiskeforening
 
Kautokeino Jeger- og fiskerforening
 
Kautokeino kommune
 
Laksebreveierne i Tanavassdraget
 
Mattilsynet
 
Naturvernforbundet
 
Norges Jeger- og fiskerforbund
 
Norges Jeger- og fiskerforbund Finnmark
 
Norsk Institutt for naturforskning
 
Norske Lakseelver
 
Redd villaksen - Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge
 
Sametinget
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 
Tana Jeger- og fiskerforbund
 
Tana kommune
 
Tanavassdragets fiskeforvaltning
 
Tanavassdragets fiskerettshavere
 
Tanavassdragets stangfiskeforening
 
Troms og Finnmark fylkeskommune
 
Utenriksdepartementet