Arbeidet for en palestinsk stat fortsetter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ledet 22. september giverlandsmøtet for Palestina (AHLC- Ad Hoc Liaison Committee) i FNs hovedkvarter i New York.

På møtet i New York deltok den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh, den israelske utenriksråden Alon Ushpiz, EUs utenrikssjef Josep Borrell, Egypts utenriksminister Sameh Shoukry, Jordans utenriksminister Ayman Safadi, Sveriges utenriksminister Ann Linde, FNs spesialkoordinator for Midtøsten, Tor Wennesland og representanter fra øvrige medlemsland i AHLC.

Utenriksministeren i New York
Foto: Pontus Höök

– I lys av krigen i Ukraina er det viktig at vi også opprettholder fokus på andre konflikter i verden. Situasjonen både på Vestbredden og i Gaza er veldigkrevende, og de siste månedene har vært preget av vedvarende uro. Mange menneskeliv er gått tapt. Dette er en konsekvens av at det ikke har vært en reell fredsprosess på åtte år. På møtet i dag oppfordret AHLC-medlemmene israelerne og palestinerne til å ta skritt for å skape en politisk horisont for fred. Det haster og det er helt nødvendig for å realisere to-statsløsningen og bedre situasjonen for den palestinske befolkningen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det har vært noe fremgang i det praktiske samarbeidet mellom palestinske og israelske myndigheter siden forrige AHLC-møte i Brussel i mai. Det er blant annet lagt til rette for å styrke handelen med Gaza og mellom Vestbredden og Jordan, Israel har gitt flere arbeidstillatelser til palestinere fra Gaza, og det er igangsatt elektronisk lønnsutbetalinger til palestinere som jobber i Israel. Palestinske selvstyremyndigheter arbeider med intern reform i ulike sektorer. Samtidig er det en rekke områder der det ikke har vært fremdrift, og den politiske og økonomiske situasjonen er svært utfordrende.

– For hvert år som går uten en politisk prosess mellom partene, svekkes muligheten for en to-statsløsning. Selv om verdenssamfunnet fortsatt er engasjert og støtter tiltak som skal bidra til å gjenoppta forhandlinger, så er det i siste instans partenes ansvar å få prosessen i gang igjen, avslutter utenriksminister Huitfeldt.

Giverlandsgruppen for Palestina ble etablert i 1993 etter den første Oslo-avtalen. Gruppen har som mål å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en palestinsk stat innenfor en fremforhandlet to-statsløsning.