Nyheter

Arbeidsgruppe skal vurdere beredskapen i det digitale betalingssystemet

Etter forslag fra Norges Bank har Finansdepartementet fastsatt mandatet for en arbeidsgruppe som skal vurdere beredskapen i det digitale betalingssystemet.

Arbeidsgruppen skal blant annet kartlegge funksjonalitet og risiko i betalingssystemet, og vurdere behovet for tiltak som kan gi økt trygghet for at betalinger kan gjennomføres elektronisk i ulike scenarioer. Gruppen skal ledes av Norges Bank og også ha medlemmer fra Finansdepartementet, Finanstilsynet og finansnæringen. Arbeidsgruppen skal avgi tre delrapporter til departementet innen utgangen av henholdsvis april, august og september 2024.

Den nye arbeidsgruppens arbeid skal avgrenses mot eller koordineres med pågående utredninger, som Betalingsutvalget. Betalingsutvalget ble satt ned av regjeringen i mai 2023, og skal blant annet vurdere tiltak som kan sikre kontantenes rolle som beredskapsløsning og ansvar ved ulike grader av svikt i betalingsinfrastrukturen.

Les mer: