Aspaker åpnet førskole for rombarn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Utdanning er veien ut av fattigdom for mange romfolk i Europa. Derfor bruker Norge EØS-midler på tiltak som gjør romfolk i stand til å bedre sin egen livssituasjon, sier EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker. Onsdag åpnet hun en førskole for rombarn i Bulgarias hovedstad Sofia.

Tidlig skolestart øker i første rekke muligheten for at rombarn fullfører grunnskolen, men også at flere tar høyere utdannelse på lengre sikt.

I Bulgaria er det imidlertid en utfordring at barn fra romfamilier ikke er flytende i bulgarsk når de begynner på skolen. Det skyldes blant annet at det i liten grad finnes noe barnehagetilbud og at romfolk i stor grad bor og lever isolert fra den bulgarsktalende majoriteten i landet.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Derfor er det viktig at rombarn får et førskoletilbud med språkopplæring slik at de står bedre rustet når skoleløpet starter for alvor.

I hovedstaden Sofia ligger en av de største rom-ghettoene i Bulgaria. I området Fakulteta bor det om lag 35.000 mennesker. Her er det kun én offentlig skole med 1100 elever der 90 prosent har rombakgrunn.

Det bor over 35 000 mennesker i området Fakulteta som er en del av Sofia. Foto: Den norske ambassaden i Sofia

Som ledd i Norges innsats for å bedre levekårene for romfolk i Europa har denne skolen nå fått en ny førskole for 50 barn.

– Utdanning til alle er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Jeg er trygg på at dette prosjektet vil oppmuntre flere familier til å sende barna på førskole og på lang sikt bidra til at færre faller fra underveis i skoleløpet, sa Aspaker under åpningen.

     Les mer: Detaljer om prosjektet

Prosjektet er finansiert av Norge med om lag 305 000 euro gjennom EØS-midlene. I tillegg til undervisningsrom har skolen fått en ny kantine. Der får elevene servert et varmt måltid om dagen slik at de kan være lengre på skolen.

Prosjektet omfatter også å skape god kontakt og dialog mellom barnas foreldre og skolen. Formålet er blant annet at foreldrene skal se verdien av at barna deres får utdanning og forhindre at foreldrene tar barnet ut av skolen.

EØS-midlene: Innsats for romfolk i Bulgaria

Bulgaria er EUs fattigste land og utfordringene er store på mange samfunnsområder. Av landets 7,2 millioner innbyggere anslås det at over ti prosent har rombakgrunn. Brorparten av dem lever i dyp fattigdom.

Fram til 2017 finansierer Norge en rekke tiltak for å bedre romfolks situasjon i Bulgaria gjennom EØS-midlene. Så langt har 195 prosjekter med særskilt fokus på rom fått tildelt 16,2 millioner euro i støtte.