Bedring i arbeidsmarkedet gir reduksjon i arbeidsmarkedstiltak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utsiktene i arbeidsmarkedet ser klart bedre ut enn anslått i nasjonalbudsjettet i fjor høst. Derfor foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 264 millioner kroner.

– Det er gledelig at stadig flere kommer i arbeid, og vi må helt tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lav arbeidsledighet. Siden arbeidsledigheten er redusert, vil behovet for arbeidsmarkedstiltak til helt ledige være lavere nå enn det som ble lagt til grunn i fjor høst, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringens foreslåtte reduksjon på 264 millioner kroner tilsvarer rundt 4.700 færre tiltaksplasser til ledige i gjennomsnitt per måned i annet halvår.

– Arbeidsmarkedet er godt, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft fra norske bedrifter. Samtidig er regjeringen opptatt av at de som har stått lenge uten jobb, skal inkluderes i arbeidslivet. Unge, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS, herunder flyktninger fra Ukraina, er prioritert for tiltak, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Etter opphevingen av de fleste resterende smitteverntiltakene i midten av februar har den registrerte ledigheten fortsatt å falle. Ved utgangen av april utgjorde antall registrert helt ledige 1,9 prosent av arbeidsstyrken justert for normale sesongvariasjoner.

Etterspørselen etter arbeidskraft er høy, og bedrifter melder om utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. De seneste månedene har antallet ledige stillinger ligget på et rekordhøyt nivå.