Forsiden

Beslutning om systemviktige finansforetak

Finansdepartementet har i dag besluttet at DNB ASA, Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS fortsatt skal anses som systemviktige finansforetak i Norge, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

Beslutningen innebærer at DNB ASA fortsatt skal oppfylle et systemviktighetsbufferkrav på 2 prosent, mens Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS fortsatt skal oppfylle et krav på 1 prosent. Kravene er uendret fra forrige beslutning i 2021.

Finansdepartementet skal etter kapitalkravsregelverket hvert år treffe beslutning om hvilke foretak som anses som systemviktige i Norge, basert på råd fra Finanstilsynet. Departementet notifiserte relevante EU/EØS-myndigheter i september, og har i dag truffet vedtak som varslet i nyhetssaken om notifiseringen.

Les mer: