Notifisering om systemviktige finansforetak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag notifisert relevante EU/EØS-myndigheter hvilke finansforetak som er systemviktige i Norge.

Basert på råd fra Finanstilsynet, og i tråd med krav og prosedyrer i CRR/CRD-regelverket, har Finansdepartementet i dag notifisert relevante EU/EØS-myndigheter om hvilke foretak som skal anses som systemviktige i Norge, og dermed oppfylle særskilte bufferkrav. Departementet har notifisert at DNB Bank ASA, Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS fortsatt skal anses som systemviktige. Dette innebærer ingen endringer i foretakenes kapitalkrav.

Departementet vil treffe formelle vedtak om systemviktige finansforetak når notifiseringsprosessen er ferdig.

Les mer: