Jordbruket går i forhandlinger med staten

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag går i forhandlinger med staten. Det ble klart etter et kort orienteringsmøte i dag. - Tilbud og krav danner et godt utgangspunkt for de videre forhandlingene, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell.

Jordbrukets krav ble presentert 24. april og statens tilbud ble lagt frem tirsdag denne uken. Forhandlingene starter i morgen lørdag og skal etter planen være avsluttet innen 15. mai.

 

møte mellom partene i jordbruksforhandlingene
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag går i forhandlinger med staten. Fra venstre leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og statens forhandlingsleder Leif Forsell Foto: LMD
Til toppen