Nyheter

Brenna og Borch går sammen med utdannings-Norge for å få flere til å bli lærer

Regjeringen vil sikre barn og elever nok kvalifiserte lærere. Nå setter kunnskapsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren i gang samarbeid med aktørene i skole og barnehage, kommuner og høyere utdanning. Målet er en strategi med konkrete tiltak for å få flere til å velge læreryrket.

Kunnskapsminister Tonje Brenna i møtet.

– Det viktigste vi kan gjøre som samfunn er å gi alle barn og unge et godt tilbud i barnehage og skole, med kvalifiserte lærere. Vi må stå sammen om å få flere til å velge læreryrket og for at flere skal bli i jobben, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Sammen med partene er vi blitt enige om at man fremover må ha lærerutdanning for å bli fast ansatt i lærerstilling i skolen. Samtidig hadde lærerutdanningene i år de laveste søkertallene på 15 år. Dette gapet må vi tette. Det går feil vei og det haster, påpeker statsråden.  

Felles problemforståelse og løsninger

På møtet til Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) tirsdag 29. august var temaet ny strategi for rekruttering til lærerutdanning og læreryrket. Sammen med organisasjonene, KS og UH-sektoren diskuterte Brenna og Borch hvordan de skal snu den negative trenden, samt diskutere roller og ansvar i dette arbeidet.

– En strategi alene løser ikke rekrutteringsutfordringen, men det er en god start. Når vi har en felles problemforståelse, og en felles tanke om hva som kan være gode løsninger, tror jeg vi har større mulighet for å lykkes med snuoperasjonen som må til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i møtet.

Strategien skal etter planen legges frem i løpet av høsten eller vinteren, og vil inneholde tiltak og prioriteringer for å snu trenden, og få flere søkere til lærerutdanningene.

Vil ut og snakke med studenter og lærere

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å rekruttere og beholde lærere, er å sørge for at barnehager og skoler er gode steder å jobbe. Vi må snakke mer om alt det som er bra med en lærerutdanning og læreryrket – derfor skal Tonje og jeg fremover ut i landet og snakke med lærere og studenter og høre mer om hvorfor de har valgt å jobbe i barnehagen og skolen og hva vi trenger mer av, sier Borch.

En vesentlig del av arbeidet med å rekruttere flere er å sikre god kvalitet i utdanningen. Mye tyder på at praksis i lærerutdanningene kan være en nøkkel til å sikre profesjonsnære lærerutdanninger. Derfor har NFLP gått sammen om en rapport om samarbeid og arbeidsdeling i praksis i lærerutdanningene.