Sammensetning av utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Leder
Professor Morten Kinander, Østfold

Utvalgsmedlemmer
Lovrådgiver Trude Steinnes Sønvisen, Oslo
Spesialutreder Lasse Hellem Aanestad, Oslo
Politiadvokat Elisabeth Frankrig, Oslo
Advokat Kaare Andreas Schetelig, Oslo
Advokat Cecilie Amdahl, Oslo
Fagdirektør Harald Brandsås, Buskerud
Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen, Oslo

Til toppen