Sammensetning av utvalget for å utrede modernisering og forenkling av regnskapslovgivningen

 

Professor Erlend Kvaal (utvalgsleder), Bærum

Advokat, Stig Berge, Oslo
Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, Bergen
Statsautorisert revisor Aase Aamdal Lundgaard, Oslo
Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen, Sandnes
Seniorrådgiver Rune Tystad, Oslo