Det fleirkulturelle foreiningslivet

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor har lansert to ferske rapportar om den frivillige medverknaden til innvandrarbefolkninga.

"Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv" av forskaren Ivar Eimhjellen og "Klima og migrasjon" av forskarane Ivar Eimhjellen og Guro Ødegård.

Meir informasjon om rapportane og opptak frå lanseringa finn du på  nettsida til Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor