Diskuterte sikkerhetssituasjonen med den britiske forsvarsministeren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Europa var hovedtema for samtalene da den britiske forsvarsministeren Ben Wallace møtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen i Oslo torsdag 13. januar.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace møtte Odd Roger Enoksen for å diskutere sikkerhetssituasjonen i Europa.
Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace møtte Odd Roger Enoksen for å diskutere sikkerhetssituasjonen i Europa. Foto: Marita Hundershagen, FD

– Både Storbritannia og Norge er svært bekymret for situasjonen i og rundt Ukraina. For meg er det viktig å ha tett dialog med vår viktigste europeiske allierte, og jeg setter pris på at den britiske forsvarsministeren kommer til Norge for å snakke om situasjonen og vårt bilaterale samarbeid, sier Enoksen.

I møtet diskuterte forsvarsministerne også samarbeidet i NATO i lys av sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Norge er en troverdig og relevant alliert, og vi er NATOs øyne og ører i nord. Forsvaret opererer hjemme og ute sammen med allierte for å verne om vår sikkerhet. Vi følger situasjonen nøye, sammen med våre allierte, sier Enoksen.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace møtte Odd Roger Enoksen for å diskutere sikkerhetssituasjonen i Europa.
Odd Roger Enoksen sammen med Ben Wallace som besøkte Forsvarsdepartementet. Foto: FD

Odd Roger Enoksen inviterte også sin britiske kollega til å komme tilbake til Norge, for å møte norske og britiske styrker som jevnlig trener og øver sammen i krevende norske vinterforhold.

– Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, som vi ønsker å styrke ytterligere. Vi har snakket om hvordan vi kan fordype samarbeidet på områder som øving og trening og situasjonsforståelse i nord. Begge landene har anskaffet F-35 kampfly og P-8 maritime patruljefly, og vi ser på hvordan vi kan få mer ut av disse kapasitetene gjennom samarbeid. Norge setter også stor pris på det britiske lederskapet i Joint Expeditionary Force, som samler allierte og partnere i Nord-Europa, sier Enoksen.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace møtte Odd Roger Enoksen for å diskutere sikkerhetssituasjonen i Europa.
Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace og Odd Roger Enoksen. Foto: Marita Hundershagen, FD