Norge og Danmark signerer avtale om dronesamarbeid

– Langtrekkende droner er en av satsingene i forsvarsløftet, for å øke evnen til overvåkning av havområdene i nord. Det er en ny kapasitet for Norge og det norske Forsvaret. Vi ønsker derfor å gjøre det i samarbeid med allierte, og da er Danmark en aktuell samarbeidspartner, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norge og Danmark signerer intensjonsavtale om droner
Norge og Danmark signerer intensjonsavtale om droner Foto: Trond Øvstedal/Forsvarsdepartementet

Norges evne til situasjonsforståelse i nord skal økes gjennom overvåking av havområdene med langtrekkende droner som skal operere ut fra Andøya. Tirsdag signerte han en intensjonsavtale med Danmark i Brüssel.

Både Norge og Danmark ønsker å styrke situasjonsforståelsen i nord gjennom bruk av langtrekkende droner.

– Vi ønsker også å se på samarbeid med allierte om anskaffelsen av droner. Om det blir sammen med Danmark er for tidlig å si, sier Gram.

Per i dag bruker Norge flytypen P-8 Poseidon til å overvåke havområdene i nord. I langtidsplanen for forsvarssektoren har regjeringen foreslått å anskaffe en simulator for P-8 maritime patruljefly til treningsformål, slik at Norge får mer tilstedeværelse med flyene i våre maritime interesseområder. Simulatoren vil samtidig bidra til reduserte klimautslipp.

I langtidsplanen foreslår regjeringen også økt satsing på Andøya, som skal videreutvikles for å ivareta operativ satsing på droner og romvirksomhet.

– Norge vurderer flere ulike typer droner. Arbeidet er i startfasen, så det er for tidlig å si hvilken type som blir valgt til slutt. Vi må vurdere ulike forhold, som hvordan de skal brukes, hvilken rekkevidde vi ønsker og kostnad, sier forsvarsministeren.