E-loven: Sikrer lovhjemmel for testing og utvikling av system

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen setter i kraft paragraf 7-3 i etterretningstjenesteloven slik at E-tjenesten kan utvikle og teste systemet for tilrettelagt innhenting.

Etterretningstjenesteloven ble vedtatt av Stortinget juni 2020, og har trådt i kraft trinnvis. Per i dag gjenstår § 7-3, som foreløpig ikke er satt i kraft. Endringer i denne bestemmelsen er på høring, og planen er å sende en lovproposisjon til Stortinget før påske.

E-tjenesten utvikler nå systemet for tilrettelagt innhenting, som etterretningstjenesteloven la grunnlag for. Men for å fortsette utviklingen uten vesentlige forsinkelser er det behov for testing. Testingen skal sørge for at E-tjenesten er teknisk i stand til å gjennomføre operasjonene som loven forutsetter. Regjeringen har derfor besluttet å ikraftsette paragrafen som gir lovhjemmel for testingen. På denne måten kan systemet testes og utvikles på trygt juridisk grunnlag. Aktiviteten begrenses strengt gjennom en instruks. Les den her.

Ikraftsettelsen åpner kun for innsamling av data for å teste og utvikle systemet. Dataene skal ikke brukes til etterretningsformål. Systemet for tilrettelagt innhenting kan ikke settes i operativ drift før Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i § 7-3.

Systemet for tilrettelagt innhenting vil gi E-tjenesten tilgang til elektronisk kommunikasjon som krysser grensene. Dette er viktig for å oppdage trusler mot Norge fra utlandet.

– Dagens alvorlige sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at behovet for tilrettelagt innhenting er større enn noen gang, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).