Oppfølging av jordbruksoppgjøret 2022:

Ekstrautbetaling av 727 millioner kroner i produksjonstilskudd til jordbruket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 millioner kroner. Første utbetaling til jordbruket skjer i dag, 6. september og er på 727 millioner kroner.

Kraftige prisøkninger på energi og andre innsatsfaktorer, både nasjonalt og internasjonalt, og krigen i Ukraina har satt verdens og Norges matproduksjon i en ekstra­ordinær situasjon. 

– Prisøkningene på en rekke innsatsfaktorer er i en størrelsesorden vi ikke har sett før. Det var derfor avgjørende for regjeringen at norske bønder fikk dekket den ekstraordinære kostnadsveksten. Det handler om trygghet for økonomien til den enkelte bonde, og et overordnet ansvar for norsk matvareberedskap i en krevende tid, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Avtalepartene var enige om å kompensere inntektssvikten i 2022 på 2 400 millioner kroner, og i tillegg gi økte inntektsmuligheter. Dette gjøres gjennom målprisendringer fra 1.7.2022, der 1 207 millioner kroner beregnes å ha inntektsvirkning i 2022, og en tilleggsbevilgning over statsbudsjettet på 2 000 millioner kroner i 2022.

I samsvar med avtalen gjennomføres nå i september en utbetaling basert på søknads­rundene i oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Grønsakhøsting.
Ekstrautbetaling av 727 millioner kroner i produksjonstilskudd til jordbruket. Foto: Torbjørn Tandberg