Pressemeldinger

Ekstremværet «Hans»: – Beredskapen er høy, sier Mehl

Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Mandag ettermiddag hadde justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møte med fylkesberedskapsrådet og kommunene i Innlandet om beredskapen.

– Sivilforsvaret har høy beredskap, og har materiell og utstyr klart. Tilbakemeldingen er at beredskapen er på plass, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).  

Justis- og beredskapsdepartementet følger utviklingen til ekstremværet «Hans» og har nær kontakt med aktørene som håndterer hendelsen, blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som igjen har tett kontakt med statsforvalterne.  

– Det gjøres nå en svært viktig jobb i berørte kommuner, i friville organisasjoner, i nødetater, i sivilforsvarsdistrikter og hos statsforvalteren. Jeg vil sende en stor takk til alle de som nå står på for å beskytte oss mot uværet. Dere gjør en uvurderlig jobb, sier Mehl.  

Mandag ettermiddag sendte politiet ut lokale/regionale nødvarsel på norsk, engelsk og tysk på vegne av statsforvalteren.  

– Jeg vil oppfordre folk til å følge med på værmeldingen for sitt område, og forholde seg til informasjon i Nødvarsel. Hver enkelt kan bidra med god egenberedskap hvis man holder seg oppdatert og gjør nødvendige forberedelser eller tiltak, sier Mehl.  

Sivilforsvaret er en viktig ressurs som kommunene kan benytte seg av ved naturkatastrofer.  

– Det har vært viktig for regjeringen å prioritere Sivilforsvaret i budsjettene etter at vi tiltrådte, blant annet for å ta inn etterslepet på gammelt materiell og øving. Regjeringen har også bevilget mer til drift av Nødnett-terminaler til frivillige, sier Mehl.   

Nyttige linker