Elbil-fordeler i byområdene: Samferdselsministeren har mottatt anbefaling fra Statens vegvesen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi må vurdere ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Vi ba derfor Statens vegvesen se nærmere på bruksfordelene for elbiler i byområder. Statens vegvesen foreslår blant annet at lavere bompengetakst gradvis fases ut. Det vil kunne bidra til mindre bilbruk inn mot de største byene, og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Nå skal vi se nærmere på forslagene før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet ba i mai 2022 Statens vegvesen om å vurdere fordelene for elbiler knyttet til bompengebetaling, parkering og tilgang til kollektivfelt i og i nærheten av byområdene. Statens vegvesen har nå svart på oppdraget, og foreslår en gradvis innstramming i bruksfordelene i sitt svar til Samferdselsdepartementet.

– Noe av bakgrunnen er at vi ønsker å få folk som reiste kollektivt før pandemien, men som nå kjører bil, tilbake til å reise kollektivt. Da må vi se nærmere på virkemidler som påvirker konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og privatbil. I dag har vi fått et viktig faglig innspill fra Statens vegvesen, sier samferdselsminister Nygård.

Oppdraget er en oppfølging av at en arbeidsgruppe koordinert av Statens vegvesen foreslo tiltak for å få flere til å reise kollektiv.