Statens vegvesen skal se nærmere på bruksfordelene for elbiler i byområder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Kollektivtransporten er i en krevende omstillingsperiode etter pandemien, og vi må se nærmere på ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag, og vi ber derfor nå Statens vegvesen om å vurdere bruksfordelene for elbiler i og i nærheten av byområdene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

En arbeidsgruppe koordinert av Statens vegvesen har foreslått tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Arbeidsgruppa foreslår virkemidler som styrker og utvikler kollektivtilbudet, og virkemidler som bedrer kollektivtransportens konkurransekraft sammenlignet med privatbilen. Arbeidsgruppa mener at et aktuelt virkemiddel er å redusere fordelene med bruk av elbil i og i nærheten av byområder – særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer.

– Elbiler gir oss grønnere transport, men de har også en klar konkurranseflate mot kollektivtransporten i byområdene. Vi må gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå. Derfor skal vi se nærmere på ulike virkemidler som kan bidra til dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementets ber nå Statens vegvesen om en konkret vurdering av anbefalingene arbeidsgruppa kom med knyttet til bruksfordeler for elbiler i byområdene. Tidligere har Statens vegvesen fått et oppdrag om å vurdere tilgang til kollektivfelt, og etaten er nå bedt om å også vurdere bompengebetaling og parkering for elbiler.

Oppdragsbrev til Statens vegvesen, 5. mai 2022 (pdf)