Arbeidet med stortingsmelding om 5.-10. trinn

Elevpanelet har hatt sin første samling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I september samlet kunnskapsminister Tonje Brenna elever fra hele landet for å diskutere hvordan mellom- og ungdomstrinnet kan bli enda bedre. Elevene utgjør et elevpanel som skal gi kunnskapsministeren råd fremover i arbeidet med stortingsmeldingen om 5.-10. trinn.

Elevpanel
Elevene kommer fra alle deler av landet, og har ulike erfaringer fra både små og store skoler. Foto: KD

Elevpanelet består av 29 elever fra ulike klassetrinn på mellom- og ungdomstrinnet som er valgt ut fra alle landets fylker, fra Havøysund i Finnmark i nord, til Arendal i Agder i sør. Onsdag 21. september møttes elevpanelet for første gang i Oslo på en todagers samling, der de blant annet diskuterte ulike temaer med kunnskapsministeren i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien.

– Jeg er veldig glad for at elevene kom til Oslo for å gi meg sine første råd om hvordan vi kan gjøre skolehverdagen best mulig. Elevene kommer fra alle deler av landet vårt, og har ulike erfaringer fra både små og store skoler, sa kunnskapsminister Tonje Brenna.   

Blant temaene som ble diskutert under samlingen var hva som motiverer elevene, hvordan vi skaper god elevmedvirkning, og hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert. Elevene ga også sine første innspill til hva de mener bør endres i skolen. Flere trakk frem viktigheten av å satse på skolemiljø. 

Elevpanel Emile snakker
Elevene ga også sine første innspill til hva de mener bør endres i skolen. Flere trakk frem viktigheten av å satse på skolemiljø.  Foto: KD

Skal gi flere innspill fremover

– Det var både lærerikt og gøy å få møte denne flotte gjengen! Jeg har fått mange gode innspill allerede, og jeg gleder meg til å høre hvilke råd og ideer de kommer med i det videre arbeidet med meldingen. De siste årene har skolehverdagen blitt mer teorifokusert og mindre variert. Jeg mener det er helt avgjørende at vi lytter til hvordan elevene opplever dagens skole, og til hva de mener vi kan gjøre for at skolen skal bli best mulig for dem, avsluttet Brenna.

Elevpanelet skal møtes igjen til to digitale samlinger fremover, én før jul og én på vårparten, før de samles til en siste fysisk samling i Oslo før sommeren. I det videre arbeidet skal panelet både fortsette diskusjonene fra den første samlingen og drøfte nye aktuelle temaer. I mellomtiden skal paneldeltakerne også være aktive lokalt og samle inn innspill fra sine medelever som de kan ta med seg i det videre arbeidet.

Les mer om elevenes erfaringer fra samlingen her:

(Obs: noen av sakene har innlogging)

Utdanningsnytt: Elevpanel ga Tonje Brenna råd om hva som motiverer for læring (utdanningsnytt.no)

Avisa Nordhordaland: Nyheiter, Knarvik | Lovisa skal hjelpe kunnskapsministeren med å gjere skulen betre (nordhordland.no)

Helgelendingen: Mosjøen, Ungdom | Enea Sofie (15) fra Mosjøen fikk møte ministeren: – Hun var kjempehyggelig (helg.no)

Sandnesposten: Skole, Skeiane | Herborg fra Skeiane skal gi statsråd Tonje bedre innsikt (sandnesposten.no)

Setesdölen: Arne Eleizer (14) gav råd til kunnskapsministeren (setesdolen.no)

Stjørdalsnytt: Ovedie (15) fra Hegra fikk spennende mulighet: - Kjempefint å få en mulighet til å si det jeg ønsker - s-n.no

Telemarksavisa: Siljan, Kunnskapsminister | Hannah (13) rådgir kunnskapsministeren om skolegang og motivasjon (ta.no)

Vefsn.no: Enea Sofie (15) fra Mosjøen til regjeringen i Oslo (vefsnno.no)

Vesterålens Avis: Regjeringen fikk råd av Vesterålselev - vol.no

Finnmarksposten: Havøysund, Skole og utdanning | Kunnskapsministeren får råd fra Sandra (15) fra Havøysund (finnmarksposten.no)