En helhetlig gjennomgang av musikkfeltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Nå starter vi arbeidet med en gjennomgang av musikkfeltet. Vi trenger oppdatert kunnskap for å se om virkemidler og tiltak er godt nok tilpasset dagens muligheter og utfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

–  Norsk musikkliv er rikt og mangfoldig og bidrar til å skape levende lokalsamfunn og gode liv, men pandemien viste at vi trenger bedre oversikt over økonomien og pengestrømmene i musikkfeltet. Regjeringen vil derfor ha en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet, i form av en offentlig utredning (NOU) som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng, sier Trettebergstuen.

–  Musikklivet påvirker livskvaliteten til den enkelte og har store ringvirkninger for samfunnsutviklingen lokalt og regionalt, og det er viktig for regjeringen at ressursene brukes riktig. Vi har god oversikt over de delene av musikklivet som har offentlig støtte, men vi har behov for å vite mer også om det private markedet og om samspillet mellom profesjonelle musikere og det frivillige kulturlivet. Denne utredningen er etterlengtet fra alle sentrale organisasjoner i musikksektoren, og fremmes som det aller viktigste kravet for musikkfeltet. Det lytter vi til, og nå setter vi i gang dette viktige arbeidet, fortsetter Trettebergstuen.

Mandat og utvalg vil settes sammen på nyåret. Utvalget skal se institusjoner, organisasjoner, frivillighet, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng. Arbeidet skal også omfatte infrastrukturen til øvingslokaler, scener og institusjoner, profesjonelle korps og orkestre, samt ensembler og ulike musikkorganisasjoner over hele landet. Også finansieringskilder for feltet, både på statlig, regionalt og lokalt nivå vil være en del av NOU-en.

– Vi har en musikknæring i Norge med rundt 8 000 foretak og omsetning på mange milliarder kroner, og bare på Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett gikk rundt 2,5 milliarder til ulike musikktiltak i 2021. En NOU vil gi oss et bedre grunnlag for å gjøre gode vurderinger og prioriteringer for musikklivet framover, sier Trettebergstuen.