En mer moderne mediestøtte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Alle skal ha tilgang til et godt medietilbud, det er helt avgjørende for ytringsfriheten og demokratiet vårt. Derfor bidrar vi til mediemangfoldet gjennom flere ulike tilskuddsordninger. Når stadig mer av den offentlige samtalen foregår på nett og på sosiale medier, er det viktigere enn noen gang å ta vare på seriøse redaktørstyrte medier vi kan stole på, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag fastsatt endringer i to av de sentrale tilskuddsordningene til mediene: produksjonstilskuddet, og innovasjons- og utviklingstilskuddet. I begge regelverk er det blant annet gjort endringer som styrker små lokale medier.

– Støtten til lokalmediene bidrar til at folk i hele landet kan holde seg orientert om hva som skjer i nærmiljøet sitt. Det er viktig for en god offentlig samtale og sunne lokaldemokratier. Derfor tar vi grep for å styrke de lokale mediene framover, blant annet ved å øke støtten disse mediene kan få, sier Trettebergstuen.

I ordningen for innovasjonstilskudd har regjeringa økt støtteintensiteten til prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg kan de minste lokalmediene nå motta mer i produksjonstilskudd enn tidligere.  Det er også gjort grep for å styrke enkelte fagmedier.

– Nisjemedier dekker områder som ikke breddemediene prioriterer, og de løfter andre saker og viktige stemmer i samfunnsdebatten. Derfor åpner vi blant annet for at flere fagmedier kan kvalifisere til innovasjons- og utviklingstilskudd enn før, sier Trettebergstuen.

I 2022 ble det innvilget produksjonstilskudd til 146 nyhets- og aktualitetsmedier. Cirka 100 av disse er lokalaviser. Det nye regelverket for produksjonstilskudd vil ikke innebære store endringer i hvilke medier som kan få tilskudd. Hovedendringene er knyttet til vilkårene for å kvalifisere til støtte, og til kriteriene for fordeling og beregning av tilskuddet.  Etter innspill i høringen er det gjort enkelte justeringer i regelverket. Det er blant annet lagt til et ekstratilskudd til aviser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.