Høring av endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren gjennom forslag til endringer i forskrift om prisutjevningsordningen for melk.

Forslagene i høringen er i tråd med det som ble presentert av regjeringen i mars i år.  

Fristen for høringsinnspill er 10. oktober 2023.