Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Forsvarsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Her er oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på Forsvarsdepartementets ansvarsområde.

Endringer i forsvarsloven mv.

Endringer i forsvarsloven mv. (ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste) trer i kraft 1. juli. Den foreslåtte bestemmelsen skal gi vernepliktige inne til førstegangstjeneste erstatningsdekning for skader som har oppstått under aktivitet