Prop. 67 L (2021–2022)

Endringer i forsvarsloven mv. (ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste)

I proposisjonen foreslås en ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget