Endringer i regnskapsregler for forsikringsforetak (IFRS 17)

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak som følge av ny internasjonal regnskapsstandard om forsikringskontrakter (IFRS 17). Endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2023 eller senere.

En ny internasjonal standard for regnskapsføring av forsikringskontrakter (IFRS 17) skal gjelde fra og med regnskapsåret 2023. IFRS 17 er ment å bidra til at regnskapene gir et mer rettvisende bilde av forsikringsforetakenes stilling og resultat, samt bedret sammenlignbarhet med regnskap i andre bransjer og land. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriftene om årsregnskap for livs- og skadeforsikringsforetak, på bakgrunn av et høringsnotat om innføring av IFRS 17 fra Finanstilsynet og innspillene som kom i høringsrunden.

For livsforsikringsforetak medfører endringene at gjeldende regler for regnskapsføring av forsikringskontrakter i selskapsregnskapet videreføres. For store skadeforsikringsforetak innføres en plikt til å anvende IFRS 17 i selskapsregnskapet, med visse unntak. For små og mellomstore skadeforsikringsforetak innføres en adgang til å anvende IFRS 17.

Les mer: