Norsk-polsk solidaritet inntar historisk bussgarasje

Den norske støtten til fagforeningen Solidaritet i Polen var stor. Nå er den dokumentert og vises frem i Wrocław, blant annet med hjelp fra statsarkivet i Trondheim og Maihaugen på Lillehammer.

Fra utstillingen. Foto: Centrum Historii Zajezdnia

Hovedkontoret for det kommunale busselskapet i Wrocław ble et symbol for den frie fagbevegelsen og demokratikampen i Polen. Det skjedde etter at det brøt ut streik der den 26. august 1980.

Bussgarasjene og området rundt er nå omgjort til et kultursenter. Prosjektet er finansiert med norsk støtte gjennom EØS-midlene.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Wrocław ble polsk etter krigen (tysk Breslau tidligere). Rundt 80 prosent av befolkningen kommer fra tidligere polske områder øst i landet som Polen måtte gi fra seg til Sovjetunionen etter krigen.

Senteret dokumenterer historien etter krigen. Garasjene rommer nå en permanent utstilling og har plass til vandreutstillinger, undervisning og kulturaktiviteter. Én del av senteret er blant annet viet nasjonale og etniske minoriteter i regionen.

Ambassadør Karsten Klepsvik deltok under åpningen. Bildet er tatt i den delen av utstillingen som dokumenterer Norges støtte til Solidaritet. Foto: Ambassaden i Warszawa

Det er et sterkt fokus på fremveksten av den uavhengige fagbevegelsen Solidaritet i 1980-årene. Den norske støtten til fagforeningen var stor, og er dokumentert i et eget rom.

Utover å dokumentere historien er formålet med prosjektet å skape byutvikling i Wrocław, som er en by på størrelse med Oslo.

Fakta om prosjektet

  • Prosjektansvarlig: Wrocław kommune
  • Norske partnere: statsarkivet i Trondheim og Maihaugen på Lillehammer
  • Støttet av Norge med 3 millioner euro gjennom EØS-midlene
  • Besøk prosjektets nettside
Til toppen