Er du dagpendler? Husk at reisefradraget har økt betydelig

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har økt reisefradraget betydelig. Merk deg dette når skattemeldingen fra Skatteetaten kommer. Det kan lønne seg.

Uansett om du allerede har fått den, eller om du snart mottar den: Er du for eksempel dagpendler, gjør du lurt i å gå nøye gjennom årets skattemelding (før kjent som selvangivelsen). Regjeringen har nemlig økt reisefradraget for 2022 betydelig.

Mange av postene i skattemeldingen er forhåndsutfylt, men det gjelder ikke for reisefradrag. Så dette må du selv passe på å fylle ut hvis det er aktuelt for deg, slik at du nyter godt av det økte fradraget når skatteoppgjøret kommer senere.

– Vi lovet at vi skulle øke fradraget for pendlere, og vi har gjennomført det. ’Dette vil gjøre at de som har lang reisevei til og fra jobb, skal få lavere skatt når de skal levere sin skattemelding i løpet av våren, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tabellen under viser reisefradrag for et utvalg av strekninger med skatteregler for 2021 og for 2022. Det er lagt til grunn 230 reisedager.

 

km tur/retur

2021

2022

Oslo-Hamar

254

 60 499

82 393

Bergen - Voss

202

 48 578

62 659

Tromsø- Nordkjosbotn

145

 28 126

 41 028

Trondheim-Orkanger

85

 6 598

18 258

Kristiansand-Evje

128

 22 026

34 576

I eksemplene i tabellen er det ikke tatt hensyn til eventuelle fradrag for faktiske utgifter til bom og ferge, for de som sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det presiseres at reisefradraget er oppgitt i nominelle kroner.

Det er 2022-regler som er relevant for skattemeldingen i 2022, som Skatteetaten nå har begynt å sende ut til landets skattytere. I 2022 økte regjeringen reisefradraget betydelig.

  • I 2021 var det to satser for reisefradrag: 1,56 kroner per kilometer under 50 000 kilometer og 0,76 kroner per kilometer for over 50 000 km. Dette er nå erstattet med én, felles høyere sats på 1,65 kroner per kilometer.
  • For å få reisefradrag i 2021 måtte en skattyter ha en daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 67 kilometer tur/retur.
  • I 2022 vil skattytere med daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 37 kilometer tur/retur, kunne få reisefradrag.
  • Bunnbeløpet ble redusert fra 23 900 kroner i 2021 til 14 000 kroner 2022.
  • Lavere bunnbeløp gjør at alle som har rett på reisefradrag får økt fradrag, og at enda flere med kortere reiseavstand mellom hjem og arbeidssted nå får reisefradrag, sier Vedum.

Du kan selv finne ut hvordan reisefradraget slår ut for deg og din lommebok. Skatteetaten har, både på nettsiden og inne i skattemeldingen, en egen veileder som hjelper deg til å finne ut hvor mye du kan kreve i fradrag for arbeidsreiser.
På denne siden på skatteetaten.no finner du en egen reisefradragskalkulator, og mer informasjon om hvilke regler som gjelder.

I tillegg til reisefradraget, viser Vedum til at Finnmarksfradraget ble økt med 29 prosent fra 2021 til 2022 (fra 15 500 til 20 000 kroner). I tillegg økte maksimalt fagforeningsfradrag fra 3 850 til 5 800 kroner, en økning på 50 prosent.

– Vi vil gjøre det lettere for folk å reise. Om det er pendlere, de som er avhengig av ferje eller de som er avhengig av kortbanenettet. Reisefradraget bygger opp under regjeringens mål om at skatte- og avgiftssystemet skal bidra sterkere til sosial og geografisk omfordeling, sier Vedum.