European Media Freedom Act på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Europakommisjonen har lagt frem forslag til en mediefrihetsforordning «European Media Freedom Act». Hovedformålet med forordningen er å styrke mediefriheten og mediemangfoldet. Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag sendt Europakommisjonens forslag på høring.

– Frie og uavhengig medier er grunnleggende for vårt demokrati. Regjeringen vil være en pådriver i arbeidet med å sikre mediefrihet og mediemangfold i Europa. Vi legger nå EU-kommisjonens forslag ut på høring og håper at mediebransjen vil gi oss gode innspill, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Mediefrihetsforordningen ble lagt fram av Europakommisjonen 16. september 2022. Utkastet til forordning inkluderer blant annet forslag om å sikre uavhengigheten til alle redaktørstyrte medier og krav om at store internettplattformer må varsle redaktørstyrte medier før redaksjonelt innhold fjernes. Det er også foreslått bestemmelser knyttet til allmennkringkasteres uavhengighet og det forslås å opprette et European Board for Media Services som skal erstatte ERGA (sammenslutningen av europeiske mediemyndigheter).

For ytterligere informasjon om forslagene vises det til EU-kommisjonens nettside.