FFIs innovasjonsprogram blir NATO-testsenter i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

NATO besluttet nylig at Norge er et av landene som skal ha testsenter i teknologisatsingen The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) i Europa.

– DIANA skal sikre raskere innovasjonstakt opp mot ny og banebrytende teknologi. Vi er glade for at Norge blir et av flere viktige testsentre, og kan bidra til denne innsatsen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norge har forpliktet seg til etableringen og finansieringen av DIANA. Innovasjonsprogrammet ICE worx (Innovation, Concept Development and Experimentation) på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble meldt inn som et testsenter i DIANA under merkevarenavnet ICE worx Arctic, for å sette søkelys på nordområdenes strategiske betydning.

– ICE worx Arctic på Kjeller ble valgt som testsenter i Norge. Ice worx Arctic utfører spennende og verdifull teknologiutvikling, og vi er glade for at dette arbeidet nå blir en del av en større NATO-helhet, sier forsvarsministeren.

– For Norge og Forsvaret vil deltakelse i Natos DIANA kunne bidra til risiko- og kostnadsdeling for å ta frem teknologi og løsninger Forsvaret og våre allierte trenger for å løse oppgaver i nordområdene. Samtidig gir det norsk industri tilgang til et større marked og muligheter for eksport til nære allierte, sier Hanne Bjørk, forskningsdirektør for Innovasjon og industriutvikling ved FFI.

DIANA består av et regionalt innovasjonshovedkvarter i Europa og et i Nord-Amerika, samt et nettverk av 47 testsentre og ni såkalte akseleratorsteder. De regionale kontorene vil ha en koordinerende funksjon for å sikre synergier mellom de ulike stedene som er tilknyttet programmet. Hovedhensikten er at all aktivitet tilknyttet DIANA skal være pådrivere for å øke den teknologiske utviklingen i alliansen gjennom konkurranseutsetting av innovasjonsprogrammer, supplert med utdanning for å beskytte teknologiske løsninger mot uønsket påvirkning. Nettverket av testsentrene har til hensikt å gi innovatørene tilgang til egnede fasiliteter innenfor de aktuelle teknologiområdene.

Illustrasjonsbilde av DIANA
Illustrasjonsbilde av DIANA Foto: NATO