Finanstilsynet skal vurdere gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet vurdere behovet for å videreføre eller endre tidligere fastsatte gulv.

Finansdepartementet fastsatte i desember 2020 minstekrav for gjennomsnittlig risikovekting av boliglån og næringseiendomslån på henholdsvis 20 og 35 prosent. 

Disse såkalte gulvene skal sikre at IRB-bankenes kapitalkrav for slike lån ikke blir for lave, og gjelder i første omgang ut 2022.

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet vurdere behovet for å videreføre eller endre gulvene. Finanstilsynets vurdering og forslag skal foreligge innen 24. oktober.

Bakgrunn

Gulvene for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån ble fastsatt samtidig med at systemrisikobufferkravet ble lagt om og økt fra 3 til 4,5 prosent, og alle disse kravene skal vurderes minst annethvert år. Norges Bank har tidligere fått i oppdrag å gi Finansdepartementet råd om nivået på systemrisikobufferkravet, og skal gi sitt første råd høsten 2022.

Både gulvene og systemrisikobufferkravet retter seg mot risiko i norsk økonomi, og er utformet for å gjelde både norske og utenlandske banker i Norge. Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har også anbefalt andre lands myndigheter å pålegge sine banker de norske kravene for norske utlån.