Fôr fra luft og vann, insekter, blåskjell og krabbeskall

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norske husdyr og oppdrettsfisk skal spise fôr med lavt karbonavtrykk og gode næringsstoffer. Fire nye prosjekter får til sammen 54 millioner kroner for å utvikle gode løsninger fra idé til ferdig produkt.

Prosjektene kan bidra til fôrråvarer med lavere CO2-utslipp enn det vi har i dag, der en stor del av ingrediensene i fôret er importert soya.

– Bærekraftig fôr er et område regjeringen prioriterer, derfor har vi foreslått det som et av to målrettede samfunnsoppdrag i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi trenger mer næringsrikt fôr fra kortreiste ingredienser. Prosjektene som nå har fått midler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er viktige bidrag til det vi ønsker å oppnå — mer bruk av norske fôrråvarer i norsk matproduksjon, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Økt selvforsyning er viktig for vår nasjonale beredskap. Forskning og innovasjon er nødvendig for å utvikle bærekraftig fôr basert på de ressursene vi har her i landet. Det vil gjøre oss mindre sårbare og mindre avhengig av blant annet importert soya. Et samfunnsoppdrag på bærekraftig fôr, i tillegg til opprettelsen av Bionova, er viktige bidrag til mer bærekraftig matproduksjon med lavere klimaavtrykk, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.