Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenkler erstatningssøknad for grovfôrprodusenter

Landbruksdirektoratet har opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta i oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingssvikterstatning. Dette betyr at det er grovfôrprodusenten som skal gjennomføre oppmålingen, og har ansvaret for å oppgi riktige tall.

Tørkerammede grovfôrprodusenter med husdyr må kjøpe mye grovfôr til dyrene sine. Kraftfôr kan bare delvis erstatte det tapte fôret. Den omfattende tørken gjør at  grovfôret er dyrere enn normalt, noe som har ført til betydelige likviditetsproblemer for mange av dem som må kjøpe mye grovfôr.

Det er i løpet av sommaren gjennomført ei rekke tiltak i regi av fag- og produsentorganisasjonar og rådgivingstjenesten. – Bøndene har vist stor vilje og evne til å hjelpe kvarandre i den vanskelege situasjonen. Det har vore viktig for meg at statleg regelverk ikkje skal vera til hinder for at bøndene kan gjere naudsynte tilpassingar for å skaffe meir dyrefôr. No gjennomfører vi nok ei forenkling for å betre situasjonen for bøndene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Til toppen